Атанас Терзийски
Химически факултет
Пловдивски университет
ул. Цар Асен 24
4000 Пловдив
e-mail: atanas at uni-plovdiv.net
телефон: +359-888-717141

Деян Стойков
Център за Информационно и Компютърно обслужване
Русенски университет
ул. Студентска 8
7017 Русе
e-mail: eduroam at uni-ruse.bg
телефон: +359-82-888-595